Financieel verslag 2016 van stichting CNME ‘t Pakhuis
Baten
– donaties € 1.400,00
– NME € 9.184,00
– activiteiten € 713,09
– verkoop € 1.464,40
– diensten € 4.146,00
– sponsoring € 1.478,27
– rente € 91,53
€ 18.477,29
Lasten
– bestuur en vrijwilligers € 2.989,80
– kosten NME € 83,98
– banken verzekeringen € 677,55
– PR- en communicatie € 1.206,90
– gebouwen en inventaris € 608,31
– inkoop € 809,08
– huisvesting € 15.000,00
€ 21.375,62
Resultaat -€ 2.898,33